Strona główna  

Dokumenty


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 21

STATUT GIMNAZJUM
Zał1. Wewnątrzszkolny System Oceniana (WSO)

Zał.2  System Oceniania Zachowania

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I, IV I VII


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Regulamin stołówki szkolnej     

 Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej  

Regulamin świetlicy szkolnej   

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH