Szkoła Podstawowa nr 21

W roku szkolnym 2020/2021
 planujemy utworzenie w klasie siódmej oddziału dwujęzycznego
 z językiem angielskim jako wiodącym

Informacja dla kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej

Wniosek o przyjęcie do klasy 7 dwujęzycznejSzanowni Państwo,

Informujemy, że termin sprawdzianu predyspozycji językowych uległ zmianie: odbędzie się 18 sierpnia, część pisemna o godz. 10.00, cześć ustna od godziny 12.00. Forma sprawdzianu pozostaje bez zmian czyli obie części będą w formie online. Za zmianę przepraszamy.

Przypominamy kilka ważnych spraw odnośnie naboru do klasy 7 dwujęzycznej:

1.Kopię świadectwa ukończenia klasy 6 poświadczoną za zgodność z oryginałem ( można to poświadczyć  w sekretariacie szkoły) wraz z pozostałymi oświadczeniami i dyplomami  należy dostarczyć do sekretariatu  szkoły do dnia 30 czerwca 2020 do godziny 15.00 – proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego ( maseczka lub przyłbica,  dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły)

2. W procesie rekrutacji uczniowie otrzymują punkty m.in. za:

-sprawdzian predyspozycji językowych (pisemny i ustny)

- oceny końcoworoczne na świadectwie po 6 klasie z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego

- świadectwo z wyróżnieniem

- tytuł laureata konkursów kuratoryjnych i innych ogólnopolskich

Pliki do pobrania:

WNIOSEK - ZAŁĄCZNIKI - OŚWIADCZENIA

 
Prezentacja o dwujęzyczności w naszej szkole zrobiona przez ucznia klasy 8B dla młodszych kolegów i koleżanek chcących dowiedzieć się czegoś o nas.WSZYSTKO O KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W NASZEJ SZKOLE   KLIKNIJ - ZOBACZ
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 21  w Rzeszowie
oddział dwujęzyczny
na rok szkolny 2020/2021