Strona główna  

W roku szkolnym 2018/2019
będą utworzone oddziały klas pierwszych, czwartych i siódmych

 Planujemy także utworzenie oddziałów dwujęzycznych
 z językiem angielskim jako wiodącym

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

 DO KLAS PIERWSZYCH

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH

 https://naborsp-kandydat.resman.pl/rzeszow/News