Strona główna  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO
KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCHWażna informacja dla uczniów przyjętych do klasy czwartej i siódmej

Prosimy o dostarczenie
do 30 czerwca,
do sekretariatu szkoły kopii świadectwa ze szkoły podstawowej


Zapraszamy rodziców klas pierwszych na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami
 
w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 17.00 celem omówienia pracy w r. szkolnym 2018/19.
Zainteresowanych rodziców klas pierwszych i czwartych prosimy o pobranie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i na stołówkę - dostępne w sekretariacie szkoły i pod linkiem dokumenty.
Uzupełnione deklaracje, prosimy o zwrot w terminie
do 30 czerwca 2018r. do sekretariatu szkoły.
Dziękujemy.

Film o szkole

Prezentacja PowerPointW roku szkolnym 2018/2019
planujemy nabór do klas pierwszych, czwartych i siódmych

 Planujemy także utworzenie w klasie siódmej oddziału dwujęzycznego
 z językiem angielskim jako wiodącym

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ - WAŻNE TERMINY

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczące rekrutacji do klasy czwartej i siódmejObwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego


Określa się następujące kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne z nich
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

1) zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa -50 punktów,

2) zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły -5 punktów,

3) kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół
 (dotyczy również uczęszczania do punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) -15 punktów,

4) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły
(zespołu szkół, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) -15 punktów,

5) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
 w odległości nie większej niż 3 km od szkoły -5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy),
 
6) wielodzietność rodziny kandydata -5 punktów (oświadczenie),

7) niepełnosprawność kandydata -5 punktów
(orzeczenie 0 potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 0 stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa