Strona główna

 

 Deklaracja uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 21
w okresie pandemii COVID-19Informacja o warunkach uczestnictwa uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych od dnia 25.05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie

 

Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 


Oświadczenia


KLASY 4 - 8

Informacja o warunkach uczestnictwa uczniów klas 4 – 8 w konsultacjach od dnia 25.05.2020  w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie


Oświadczenia - udział w konsultacjach