Strona główna  

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

Data

Wydarzenie

04.09.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 7

2

11.09.2017

Spotkanie z rodzicami
uczniów klas gimnazjalnych - g. 17.00,
spotkanie Rady Rodziców (SP , gimnazjum)
 

 3

20.11.2017

Spotkanie z rodzicami
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
klasy gimnazjalne godz.18.30
.

26.01.2018

Spotkanie z rodzicami
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
klasy gimnazjalne godz.18.30
.

5

09.04.2018

Spotkanie z rodzicami
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
 klasy gimnazjalne godz.18.30
.
 (Procedury egzaminu gimnazjalnego)

 6

04.06.2018

Spotkanie z rodzicami
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
 klasy gimnazjalne godz.18.30
.