Strona główna  

Stołówka szkolna


      
Regulamin stołówki  
Aneks do regulaminu obowiązujący od 2 stycznia 2018r. Abonament za obiady w czerwcu 2018 r. wynosi  56 zł.


Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca na konto:


PKO BP S.A. 23 1020 4391 0000 6202 0144 7069

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów

tytułem: wpłata za obiady / klasa, imię i nazwisko dziecka

UWAGA!
W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów,
 fakt ten należy zgłosić w sekretariacie do ostatniego dnia miesiąca,
w którym uczeń aktualnie korzysta z obiadów.
Karta zgłoszenia

Ważne informacje na temat korzystania ze Stołówki szkolnej

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej na zasadach określonych w
"Regulaminie stołówki szkolnej SP 21 2017-2018"
 i po uprzednim złożeniu "
Karty zgłoszenia do stołówki".