Strona główna  

Stołówka szkolna


      
OBIADY GRUDZIEŃ
Prosimy nie dokonywać wpłat
za obiady za miesiąc styczeń w miesiącu grudniu,
 ponieważ wszelkie nadwyżki
 zostaną bezzwrotnie przekazane na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Abonament za obiady w grudniu 2017 r. wynosi 60,80 zł minus odpisy za listopad
 (każde dziecko otrzyma od wychowawcy kartkę z kwotą do zapłaty, tj. pomniejszoną o odpis).


Opłatę należy uiścić do 10 grudnia na konto:


PKO BP S.A. 23 1020 4391 0000 6202 0144 7069

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów

tytułem: wpłata za obiady / klasa, imię i nazwisko dziecka / za miesiąc grudzieńUWAGA!
 Brak opłaty w terminie do 10 grudnia
jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Regulamin stołówki                           Karta zgłoszenia

Ważne informacje na temat korzystania ze Stołówki szkolnej

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej na zasadach określonych w
"Regulaminie stołówki szkolnej SP 21 2017-2018"
 i po uprzednim złożeniu "
Karty zgłoszenia do stołówki".