Strona główna  

KĄCIK  PEDAGOGA


TELEFONY ZAUFANIA

Ø     PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2W RZESZOWIE-
teleporady dla rodziców i nauczycieli; dyżur pełnią specjaliści- psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci 
  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 13.00

              tel. 17 748 38 23

                     17 748 38 10

                     17 748 38 11

 

Ø     PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW

             bezpłatne telefoniczne wsparcie dla osób znajdujących się

             w trudnej emocjonalnie sytuacji

 

    TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ: http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/

 

Ø     PSYCHOLOGOWIE DLA SPOŁECZEŃSTWA-
bezpłatne  konsultacje z psychologami, psychoterapeutami

   TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ: http://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

 Ø     OŚRODEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MIEJSKIEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE
-
konsultacje telefoniczne z psychologiem  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00
tel. 17 86 35 389 

Ø          KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

          801 889 880- telefon zaufania ds. uzależnień behawioralnych  (m.in. Internetu, gier)
 czynny codziennie w godz. 17.00- 22.00

 
Ø       OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

           800 120 002 niebieskalinia@niebieskalinia.info
 

>Ø                    FUNDACJA "DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ"

             116 111- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

             800 100 100- telefon dla rodziców i nauczycieli

ROZWIJANIE  KOMPETENCJI  EMOCJONALNO - SPOŁECZNYCH

DLA DZIECI DLA NASTOLATKÓW

PRZYGOTUJ DZIENNIK WDZIĘCZNOŚCI
 

POKOLORUJ


ZRELAKSUJ SIĘ
 ZORGANIZUJ WŁASNĄ PRACĘ


UCZENIE UWAŻNOŚCI

 

PRZYGOTUJ DZIENNIK WDZIĘCZNOŚCI

 

DLA RODZICÓW PROPOZYCJE GIER DLA RODZINY
 

Jak stymulować rozwój
emocjonalno – społeczny dziecka?
Eksperyment!

 

„Przyłapany ” – chwalenie trochę inaczej 
 

Strefa psyche

 

PRAWDZIWY SKARB ONLINE

 

PRINT AND PLAY

JAK W ŁATWY I PRZYSTĘPNY SPOSÓB WYJAŚNIĆ DZIECIOM, CO SIĘ DZIEJE?

Krótki film o koronawirusie dla dzieci
video explainer by DINKSY