Strona główna  

Kadra pedagogiczna 

Dyrektor

Mgr Renata Drozdowska –historia, wos, wdżr

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Ochyra – biologia
 

Pedagog szkolny:

mgr Beata Jakubek 

Biblioteka szkolna:

mgr Beata Lewicka
 

Edukacja  wczesnoszkolna:

mgr Bożena Furman

mgr Izabela Gołojuch

mgr Barbara Gryczan

mgr Ewa Lenar

mgr Katarzyna Ostrowska

mgr Jolanta Tobuch - Nieckarz


Świetlica

mgr Małgorzata Herc

mgr Maja Szymczyk

mgr Dominika Szala - Synoś


Język polski:

mgr Joanna Bryła

mgr Małgorzata Herc

mgr Monika Miller

mgr Ewa Sak-Grzelczak

mgr Helena Szczepińska


Język angielski:

mgr Blanka Bielecka

mgr Edyta Delgado Gómez

mgr Monika Leszczyńska-Majda

mgr Elżbieta Pikus

mgr Agnieszka Szuberla

mgr Justyna Wit


Język niemiecki:

mgr Jolanta Bukowska

mgr Lidia Słapińska


Język hiszpański:

mgr Edyta Delgado Gómez

mgr Paweł Sobiegraj


Historia:


mgr Jolanta Bukowska

mgr Agnieszka Gołubowicz

mgr Mariola Stolarska


WOS:

mgr Agnieszka Gołubowicz

mgr Mariola Stolarska


Geografia:

mgr Ewa Szmigiel


Biologia:

mgr Renata Czopik


Fizyka:

mgr inż. Beata Semków - Nędza

mgr Marcin Zawadzki


Chemia:

mgr inż. Kochańska Joanna

mgr Renata Czopik


Matematyka

mgr Agnieszka Krauz

mgr Magdalena Ochała

mgr Monika Ochała

mgr Marta Świętoń

mgr Agnieszka Woźny


Informatyka:

mgr inż. Mirosław Biesiadecki

mgr Agnieszka Krauz

mgr Agnieszka Woźny


Technika:

mgr Woźny Agnieszka


Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne:


mgr Alicja Mitoń


Religia:


ks. Rafał Flak

ks. Michał Domasik

ks. Czesław Matuła


Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Agnieszka Gołubowicz

mgr Mariola Stolarska


Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Mariusz Klimowicz


Doradztwo zawodowe:

mgr Mariusz Klimowicz


Wychowanie fizyczne:


mgr Piotr Bojda

mgr Mariusz Klimowicz

mgr Mirosław Niedzielski

mgr Monika Ochała

mgr Dariusz Polanowski

mgr Konrad Tomaka

mgr Patryk Wiącek

mgr Danuta Żarek