Strona główna  

Kadra pedagogiczna 

Dyrektor

mgr Drozdowska Renata –historia, wos, wdżr

Wicedyrektor

mgr Ochyra Agnieszka – biologia
 

Pedagog szkolny:

mgr Jakubek Beata
 

Biblioteka szkolna:

mgr Lewicka Beata
 

Edukacja  wczesnoszkolna:

mgr Gryczan Barbara

mgr Lenar Ewa
 

Świetlica

mgr Furman Bożena

mgr Szymczyk Maja
 

 Język polski:

mgr Bryła Joanna

mgr Herc Małgorzata

mgr Miller Monika

mgr Rubinkiewicz Barbara

mgr Sak-Grzelczak Ewa

mgr Szczepińska Helena
 

Język angielski:

mgr Bielecka Blanka

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Leszczyńska-Majda Monika

mgr Pikus Elżbieta

mgr Szuberla Agnieszka

mgr Zadorożna Justyna
 

 Język niemiecki:

mgr Bukowska Jolanta

mgr Słapińska Lidia
 

Język hiszpański:

mgr Delgado Gómez Edyta

mgr Sobiegraj Paweł
 

Język francuski:

mgr Mynart Agnieszka
 

Historia:

mgr Bukowska Jolanta

mgr Gołubowicz Agnieszka

mgr Mazurkiewicz Anna

mgr Potera Mariola
 

WOS:

mgr Gołubowicz Agnieszka

mgr Mazurkiewicz Anna

mgr Potera Mariola
 

Geografia:

mgr Szmigiel Ewa
 

Biologia:

mgr Czopik Renata
 

Fizyka:

mgr Semków - Nędza Beata

mgr Zawadzki Marcin
 

Chemia:

mgr inż. Kochańska Joanna

mgr inż. Semków - Nędza Beata
 

 Matematyka

mgr Dzika Adela

mgr Krauz Agnieszka

mgr Lasek Agnieszka

mgr Ochała Magdalena

mgr Ochała Monika

mgr Woźny Agnieszka
 

Informatyka:

mgr inż. Biesiadecki Mirosław

mgr Krauz Agnieszka

mgr Woźny Agnieszka
 

 Zajęcia techniczne:

mgr Woźny Agnieszka
 

 Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne:

mgr Mitoń Alicja 
 

Religia:

ks. Flak Rafał

ks. Domasik Michał

ks.  Węglowski Łukasz 
 

Wychowanie do życia w rodzinie:

 mgr Gołubowicz Agnieszka

mgr Potera Mariola
 

 Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Klimowicz Mariusz
 

Doradztwo zawodowe:

mgr Klimowicz Mariusz
 

Wychowanie fizyczne:

mgr Bojda Piotr

mgr Klimowicz Mariusz

mgr Niedzielski Mirosław

mgr Polanowski Dariusz

mgr Tomaka Konrad

mgr Wiącek Patryk

mgr Żarek Danuta