Strona główna  

Kalendarz roku szkolnego

 

 

 

Data

Wydarzenie

04.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 7 o godz. 17.00

2

11.09.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych
 - g. 17.00,
spotkanie Rady Rodziców (SP , gimnazjum)
 

15.09.2017

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

27.09.2017

Utworzenie  Państwa Podziemnego – udział delegacji  w uroczystościach miejskich, koncert pieśni patriotycznych

 5

28.09.2017

Dzień  integracji szkoły ze społecznością lokalną, wybory do SU

 6

28.09.2017

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 7

13.10.2017

Święto KEN- audycja

26.10.2017

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00

9

10.11.2017

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 10

11.11.2017

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

 11

20.11.2017

Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
 klasy gimnazjalne godz.18.30
.
Baza  projektów edukacyjnych

12 

23.11.2017

Dyskoteka Andrzejkowa

 13

05.12.2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

 14

06.12.2017

Mikołajki klasowe

15 

22.12.2017

Wigilia szkolna. Jasełka

16 

22.12.2017

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 15.00)

 17

25.12. 2017 - 01.01.2018

Zimowa przerwa świąteczna

18

06.01.2018

Udział przedstawicieli szkoły, chętnych rodziców w Orszaku 3 Króli

19 08.01.2018 Dzień Otwarty dla Rodziców
20 10.01.2018 Zabawa karnawałowa dla klas 1 , godz. 8.00 – 10.00
21 18.01.2018 Zabawa karnawałowa dla klas 4, godz. 17.00 – 19.00
22 19.01.2018 Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego
23 21.01.2018 XXV Finał Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
24 22.01.2018 Konferencja klasyfikacyjna
25 25.01. 2018 Dzień Babci i Dziadka (klasy 1,4)
26 26.01.2018 Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30

26 

29.01- 09.02.2018

Ferie zimowe,
Obóz narciarsko-snowboardowy (3 - 10 luty 2018)

 26

12.02.2018

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”

27

14.02.2018

Udział w uroczystościach miejskich - Rocznica utworzenia Armii Krajowej

28 

15-16.02.2018

Rekolekcje wielkopostne

29

19.02.2018

Konferencja plenarna

30 

24.02.2018

Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych

31 

27.02.2018

DZIEŃ OTWARTY W SP 21

32 

01.03.2018

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich

 34

28.03.2018

Poranek Wielkanocny,  przedstawienie - klasy 1

 35

29.03 -03.04. 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

36 

09.04.2018

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30.
 (Procedury egzaminu gimnazjalnego)

37 

17.04.2018

 Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego

 38

18-20.04.2018

Egzaminy gimnazjalne

 39

30.04.2018

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja

 40

03.05.2018

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

 41

21-25.05.2018

Wycieczki szkolne

 42

30.05.2018

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 43

04.06.2018

Dzień  Projektów Edukacyjnych połączony z Dniem Dziecka

 44

04.06.2018

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30.

 45

15.06.2018

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

 46

18.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna

 47

20.06.2018

Dzień Sportu

 48

21.06.2018

Wyjście integracyjne z wychowawcami - klasy 1,4,7 i klasy 2 gim.

Uroczyste pożegnanie klas trzecich w WDK

 49

22.06.2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 50

sierpień 2018

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

Dodatkowo wyznacza się dni wolne od zajęć dydaktycznych :

1. 28.09.2017 - Dzień integracji szkoły ze społecznością lokalną

2. 18-20.04.2018- egzaminy gimnazjalne

3. 2.05.2018, 4.05.2018, 01.06.2018 - dni wolne, związane z organizacją pracy szkoły