Strona główna  

Kalendarz roku szkolnego

 

 

 

 

Data

Wydarzenie

04.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 7 o godz. 17.00

2

11.09.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych
 - g. 17.00,
spotkanie Rady Rodziców (SP , gimnazjum)
 

15.09.2017

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

27.09.2017

Utworzenie  Państwa Podziemnego – udział delegacji  w uroczystościach miejskich, koncert pieśni patriotycznych

 5

28.09.2017

Dzień  integracji szkoły ze społecznością lokalną, wybory do SU

 6

28.09.2017

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 7

13.10.2017

Święto KEN- audycja

26.10.2017

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00

9

10.11.2017

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 10

11.11.2017

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

 11

20.11.2017

Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00,
 klasy gimnazjalne godz.18.30
.
Baza  projektów edukacyjnych

12 

23.11.2017

Dyskoteka Andrzejkowa

 13

05.12.2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

 14

06.12.2017

Mikołajki klasowe

15 

22.12.2017

Wigilia szkolna. Jasełka

16 

22.12.2017

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 15.00)

 17

25.12. 2017 - 01.01.2018

Zimowa przerwa świąteczna

18

06.01.2018

Udział przedstawicieli szkoły, chętnych rodziców w Orszaku 3 Króli

 19

08.01.2018

XXV Finał Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Dzień Otwarty dla Rodziców

20 

19.01.2018

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego

 21

22.01.2018

Konferencja klasyfikacyjna

22 

18.01.2018

Zabawy karnawałowe dla klas 1, 4

 23

25.01. 2018

Dzień Babci i Dziadka (klasy 1,4)

24 

26.01.2018

Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30
.

25 

29.01- 09.02.2018

Ferie zimowe,
Obóz narciarsko-snowboardowy (3 - 10 luty 2018)

 26

12.02.2018

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”

27

14.02.2018

Udział w uroczystościach miejskich - Rocznica utworzenia Armii Krajowej

28 

15-16.02.2018

Rekolekcje wielkopostne

29

19.02.2018

Konferencja plenarna

30 

24.02.2018

Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych

31 

28.02.2018

Akademia – Patron Szkoły i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

32 

01.03.2018

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich

33 

21.03.2018

Dzień Otwarty w SP nr 21

 34

28.03.2018

Poranek Wielkanocny,  przedstawienie - klasy 1

 35

29.03 -03.04. 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

36 

09.04.2018

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30.
 (Procedury egzaminu gimnazjalnego)

37 

17.04.2018

 Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego

 38

18-20.04.2018

Egzaminy gimnazjalne

 39

30.04.2018

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja

 40

03.05.2018

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

 41

21-25.05.2018

Wycieczki szkolne

 42

30.05.2018

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 43

04.06.2018

Dzień  Projektów Edukacyjnych połączony z Dniem Dziecka

 44

04.06.2018

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1, 4, 7 godz.17.00, klasy gimnazjalne godz.18.30.

 45

15.06.2018

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

 46

18.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna

 47

20.06.2018

Dzień Sportu

 48

21.06.2018

Wyjście integracyjne z wychowawcami - klasy 1,4,7 i klasy 2 gim.

Uroczyste pożegnanie klas trzecich w WDK

 49

22.06.2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 50

sierpień 2018

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2017/2018