Strona główna  

Kalendarz roku szkolnego 2018-19

Data

Wydarzenie

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 i 7 i 8a o godz. 17.00

10.09.2018

Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych, drugich, piątych, ósmych(b,c)  - g. 17.00,
spotkanie Rady Rodziców g. 18.00.

 

13.09.2018

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

 

27.09.2018

Utworzenie  Państwa Podziemnego – udział delegacji  w uroczystościach miejskich, koncert pieśni patriotycznych

28.09.2018

Dzień  integracji szkoły ze społecznością lokalną, wybory do SU

01.10.2018

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

12.10.2018

Święto KEN- audycja

25.10.2018

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00 - klasy 1a, 1c

26.10.2018

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej , godz. 17.00 - klasy 1b, 1d

09.11.2018

Akademia z okazji Święta Niepodległości

11.11.2018

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

19.11.2018

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1a,b,c, 4, 5,7,8 a,b,  godz.17.00, klasy gimnazjalne, 1d, 2a, 2b, 8c  godz.18.30.
 

26-28.11.

Egzaminy próbne dla uczniów gimnazjum i klas ósmych.

28.11.2018

Dyskoteka Andrzejkowa

05.12.2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

06.12.2018

Mikołajki klasowe

21.12.2018

Wigilia szkolna. Jasełka

21.12.2018

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych (do godz. 15.00)

24.12. 2018 - 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2019

Udział przedstawicieli szkoły, chętnych uczniów i rodziców w Orszaku 3 Króli

07.01.2019

Konsultacje dla rodziców  uczniów naszej szkoły –godz. 17.00-18.00.

07.01.2019

Zabawa karnawałowa dla klas 1 i 2 , godz. 8.00 – 11.00

18.01.2019

Termin wprowadzenia ostatecznych ocen do dziennika elektronicznego

23.01.2019

Konferencja klasyfikacyjna

21.01. 2019

Dzień Babci i Dziadka - klasy 1a i 1c

22.01.2019

Dzień Babci i Dziadka - klasy 1b i 1d

28.01.2019

Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1a,b,c, 4,5, 7, 8 a,b godz.17.00, klasy gimnazjalne, kl.2 i 1d, 8c,  godz.18.30.

04.02.2019

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

11 - 22.02. 2019

                        Ferie zimowe, obóz narciarsko-snowboardowy

14.02.2019

Udział w uroczystościach miejskich - Rocznica utworzenia Armii Krajowej

01.03.2019

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich

04.03.2019

Dyskoteka karnawałowa. Akcja „Pomóżmy zwierzakom”

07-08.03.2019

Rekolekcje wielkopostne

19.03.2019

Dzień Otwarty w SP 21 – dla kandydatów do klas 1, 4, 7

01.04.2019

Spotkanie z rodzicami. Klasy 1a, b, c 4, 5,7, 8 a,b -godz.17.00, klasy gimnazjalne, 1d, 2, 8c- godz.18.30.
 (Procedury egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty)

09.04.2019

Rada Pedagogiczna – przygotowanie szkoły do egzaminu gimnazjalnego

i ósmoklasisty

10 - 12.04.2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY

15 - 17.04.2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

18 -23.04. 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019

Święto Konstytucji 3 Maja- audycja

03.05.2019

Udział w uroczystościach miejskich - Poczet Sztandarowy

31.05.2019

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych
 i zachowania

03-07. 06.2019

Wycieczki szkolne

03.06.2019

Spotkanie z rodzicami.
Klasy 1a,b,c 4, 5,7,8 a,b godz.17.00, klasy gimnazjalne,
klasa 1d, 2, 8c - godz.18.30.

11.06.2019

Termin wystawiania ostatecznych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania

14.06.2019

Konferencja klasyfikacyjna

18.06.2019

Dzień Sportu. Uroczyste pożegnanie klas ósmych..

19,.06.2019

Wyjście integracyjne z wychowawcami.

Uroczyste pożegnanie klas trzecich .

21.06.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.06.2019

Bal Literek dla klas 1od godz. 8.00-11.00

06.2019

Dzień Rodziny - klasy 1 i 2

sierpień 2019

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019